ADA

Published: May 10, 2020, 11:55 p.m.

Dört yanı suyla çevrili olan büyük yada küçük kara parçaları.