Mitt Israel

Published: Sept. 16, 2020, 8:45 p.m.

b'Jag \\xe4lskar landet Israel.
\\n
\\n
GUD har befallt mej att bes\\xf6ka Israel 3 g\\xe5nger och jag lyder GUDs befallning GENAST
\\n
\\n
Jag har varit i Israel 2011, 2013 och 2016
\\n
\\nGUD har sagt till mej var jag skall resa och bes\\xf6ka.
\\n
\\n2016 s\\xe5 visade GUD mej att jag skulle g\\xf6ra mitt DNA och g\\xf6ra mitt sl\\xe4kt-tr\\xe4d.
\\n
\\nJag fick genom DNA veta mitt ursprung och d\\xe5 f\\xf6rstod jag varf\\xf6r GUD hade sagt till mej att bes\\xf6ka Israel och jag f\\xf6rstod varf\\xf6r jag skulle bes\\xf6ka Afrika f\\xf6r att mina r\\xf6tter \\xe4r Afrika och Israel !
\\nGenom mitt DNA resultatet f\\xf6rst\\xe5r jag politiken idag och dess historia f\\xf6r mitt DNA \\xe4r med i detta n\\xe4tverk av de som best\\xe4mmer i v\\xe4rlden.
\\nJag vet President Trump varf\\xf6r han agerar som han g\\xf6r.
\\n
\\n
\\n
'