Mentala sjukdomar

Published: Oct. 7, 2020, 6:29 p.m.

Narcissistisk personlighetsstörning, Munchausen by proxy och multi personlighetsstörning ( DID )

Jag har personlig upplevelse av dessa och har studerat dom.

När inte mamma är sej själv.

Att skada sej själv eller någon annan för att få uppmärksamhet.

Det sårade barnet inom sej. Det våldtagna barnet. Den psyiskt misshandlade barnet.