Demens

Published: Sept. 21, 2020, 5:57 p.m.

När man har minnesproblem kan det vara särskilt svårt att minnas vardagliga händelser, som till exempel var man har lagt nycklarna. Stress, sömnproblem, depression och hög arbetsbelastning kan försämra minnet tillfälligt.

Det betyder inte att du har blivit dement.

Min mamma dog i dement och jag berättar om hennes sjukdom.