11 September 2001 terror

Published: Sept. 11, 2020, 8:17 p.m.

Jag bodde i närheten av New York och fick uppleva hur mycket hat det var mot såna som mej vid den tidpunkten.

I Sverige har man glömt den 11 September 2001 men jag kommer aldrig att glömma.

Tar också upp om kriminalitet är en klass-fråga.