11 September 2001 terror

Published: Sept. 11, 2020, 8:17 p.m.

b'Jag bodde i n\\xe4rheten av New York och fick uppleva hur mycket hat det var mot s\\xe5na som mej vid den tidpunkten.
\\n
\\nI Sverige har man gl\\xf6mt den 11 September 2001 men jag kommer aldrig att gl\\xf6mma.
\\n
\\nTar ocks\\xe5 upp om kriminalitet \\xe4r en klass-fr\\xe5ga. 
\\n
'