DROTTNINGARNA

Published: Oct. 16, 2020, 5:46 p.m.

Jag gjorde min DNA-test i slutet av 2016 efter ha kommit hem från Israel.

Mitt DNA visar att jag har kungliga och adliga DNA. 

Därför är det intressant att se Drottningarna på TV 4 och lära mer om mina avlägsna släktingar.