Att vara en fri själ

Published: Sept. 18, 2020, 9:22 p.m.

Det är inget man gör sej utan man är född med frihetskänslan.

Det finns många som har tagit sina liv bara för att de inte passar in i samhället för samhället har en slags mall man skall följa och om man inte gör det så är det lätt att man går under.

Är man född fri i sinnet finns det ingen som kan göra om denna människa utan att mentalt bryta ner denna.
Den  fria människan måste hitta sin plats i samhället om än i dess ytterkanter.
De som föds in i det Svenska samhället har oftast en annan syn på samhället och friheten.  Att anpassa sej i vårt så struktuella samhälle är mycket svårt och så är det för oss så kallade konstnärstyper.
Det svenska samhället bröt inte ner mej trots att jag inte kunde anpassa mej till det, jag fick ta min strid.