4 åringar på äldreboendet

Published: Sept. 17, 2020, 10:07 p.m.

Är det bara en förvaring ? Det är intressant och höra de äldre berätta om sina liv för då blir de plötsligen MÄNNISKOR.

Vilket ansvar ligger det på de boende att få en rolig och intressant vardag.

Nu är det begränsat men viruset varar inte för evigt.

Skulle vara intressant och vet hur mycket som läggs på trivsel och aktiviteter.