10 September självmord

Published: Sept. 10, 2020, 9:15 p.m.

Denna dag är självmordens dag och jag tar upp ämnet och funderar på varför självmordstankar uppstår.

Det skrivs inte mycket om självmord hos äldre men det är nåt som en del gör.

Jag berättar om mina två självmordsförsök.

Hur stoppar man djävulens påverkan på oss människor som gör att en del tar sitt liv ?

Vad säjer GUD om att ta sitt eget liv ?