Ang paniniwala sa kapalaran

Ang paniniwala sa kapalaran

1 episodes

Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa paniniwala sa naitakdang kapalaran

Podcasts

Ang paniniwala sa kapalaran

Published: Nov. 19, 2023, 9:13 a.m.
Duration: 51 minutes 8 seconds

Listed in: religion