Ang Bid-ah o makabagong gawa na wala sa katuruan ng islam

Ang Bid-ah o makabagong gawa na wala sa katuruan ng islam

1 episodes

Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa Bid-ah o makabagong gawaing pagsamba na walang batayan mula sa Qur-an at Hadith

Podcasts

Ang Bid-ah o makabagong gawa na wala sa katuruan ng islam

Published: Nov. 19, 2023, 9:13 a.m.
Duration: 51 minutes 8 seconds

Listed in: religion